Historie

První plachetnice na jezeře

Máchovo Jezero, dříve nazývané též Velký nebo Dokeský rybník založil král český a císař římský Karel IV. kolem roku 1368 jako chovný rybník, který byl prvně vyloven roku 1371. Kdy se zde poprvé objevila oplachtěná loď není doloženo, ale básník Karel Hynek Mácha ve své básni „Máj“ z roku 1836 zpívá:

„Malá chvíle a již co čápa vážný let
ne již holoubě či lílie květ bílá se plachta větrem houpá.“

Dřevěná stará loděnice jachetního oddílu začala vznikat po jeho založení v roce 1928.
První závod byl klubem uspořádán v roce 1932 a od té doby se začal sportovní jachting na jezeře rozmachovat rázným tempem. Čtyři roky na to už splavší jachtaři bojovali o účast na Olympijských hrách v Berlíně.

Při závodech a slavnostních příležitostech se na stožáru klubu vztyčovala vlajka. Na stříbřitě bílém podkladu modré kopce bezdězské, jež se zrcadlí v modré hladině jezera, zlatě lemováno, uprostřed znak JMJ ve stylizovaném záchranném kruhu se čtyřmi červenými pruhy. Celek černě lemován. Původní podobu vlajky používá klub dodnes.

Historie JMJ po roce 1945

Po skončení války se jachetní sport ve Starých Splavech rozvíjí s novou perspektivou. Ustavující valnou hromadou ze dne 1. září 1946 byl založen Jachtklub Máchovo jezero ve Starých Splavech a předsedou byl zvolen Ing.Josef Černohorský, členská základna měla celkem 20 osob.
Ačkoliv JMJ byl jedním z nejmladších klubů, zařadil se již roku 1946 za přední kluby jachetního sportu, za ČYK Praha a YK Brno. Našimi nejúspěšnějšími závodníky poválečného období byli ing.Jan Böhm a Jiří Reisenzahn. Jiří Böhm se stal roku 1950 mistrem republiky ve třídě O-jola.

V roce 1952 se předsedou stal Oldřich Vintiška, pod jehož vedením se prováděl nábor do jachetního oddílu. Jachting si získává stále větší popularitu. Instruktáž a jachetní výcvik měly vysokou úroveň. Roku 1954 se svépomocí přistavuje druhá část loděnice. Na vodě se objevují první plachetnice třídy Pirát.
Oddíl získává od správy ROH dva Piráty „Romulus“ a „Remus“. Zručný truhlář Josef Hanuš staví první lodě třídy Mlok. Brzy přicházejí první úspěchy. Právě na Mloku jím postaveném se stává starosplavský Zdeněk Marek v roce 1954 přeborníkem republiky v dorostu. V tomto období měl oddíl 60-80 členů.
Stavějí se další lodě a pokračuje nábor nových členů. Pro začátečníky se pořádají kursy jachtingu pod vedením Vintišky,Starého a Haislera. Vintiška postavil ‚lední jachtu třídy XV.
Výborných výsledků v závodech je dosahováno ve třídě Pirát. Nejlepší posádkou tohoto období byl Karel Hofman s kosatníkem Vilémem Kabrnou,později Josefem Sabakou.V roce 1958 se Stanislav Zýma stává mistrem republiky ve třídě O-jola.

Historie JMJ po roce 1971

Předsedou jachetního oddílu zvolen Vladimír Matějček ze Zdětína. Jeho zásluhou se stmeluje kolektiv a oddíl žije čilým sportovním a společenským životem. Sedmdesátá léta znamenají pro jachting velké oživení,vznikají nové lodní třídy a jachting se stává velmi oblíbeným sportem. Prvním činem, vskutku historickým, je založení ledního jachtingu třídy DN v roce 1971. Počínaje únorem roku 1972 je JMJ první jachetní oddíl v ČSSR,kde se tato třída jezdí.

Jachtař je tvor společenský a tak nezaostává ani tato část života. Od roku 1973 se pravidelně pořádají oblíbené Plesy jachtařů v budově zotavovny Ruch. Do Splavů přijíždějí každoročně plesat jachtaři z celého severočeského kraje i řady ostatních.
V polovině sedmdesátých let dochází k rozmachu lodních tříd mládeže Cadet a Optimist. Lodě svou konstrukcí a velikostí oplachtění vyhovují mládeži ve věku od sedmi do patnácti let.Díky práci a prozíravosti tehdejšího výboru, dosahuje jachetní oddíl nebývalého počtu mládežníků. Počet členů oddílu poprvé v jeho historii přesahuje stovku. Nejúspěšnějším naším závodníkem ve třídě Optimist byl Josef Stark jr.,který vybojoval v roce 1979 na Mistrovství republiky 2.místo.
Opravdovou revolucí v jachtingu a rozhodujícím příspěvkem k jeho zlidovění je rozvoj třídy Windsurfing. V roce 1977 se v našem oddíle objevuje tato jachetní třída díky průkopníkovi a staviteli prvních plováků Janu Těšíkovi. Ten kolem sebe shromáždil partu nadšenců zůčastňujících se závodů na jezeře i cizích vodách s velmi dobrými výsledky. Jejich bodový zisk pro vlajku JMJ byl vždy velmi podstatný. Nejúspěšnějšími závodníky třídy WS (později WG a D2 ) jsou v těch letech Paudera, Hartman, Těšík, v ženách Dr. Těšíková.

Roku 1980 byl výroční členskou schůzí do čela jachetního oddílu zvolen Pavel Harcuba a vedení se tak po delší době znovu vrací do rukou místního jachtaře. V životě oddílu nastává etapa, kterou je možno nazvat budovatelskou. Po složitých a usilovných jednáních je prosazen záměr vybudovat nový klub a loděnici JMJ. V listopadu roku 1981 je započato s přípravnými pracemi a v roce 1986 byla stavba dokončena. V době výstavby a zvýšených nároků na brigádní činnost členů oddílu neustává ani závodní činnost.

Po vybudování nové klubovny a loděnice získal JMJ jedno z nejkrásnějších zázemí z českých jachetních oddílů. Další rozmach zaznamenaly lodní třídy O-Joly jež postupně začal vytlačovat moderní dvouposádkový Pirát.
Nejpočetnější česká flotila brázdí Máchovo jezero dodnes.

Současnost jachetního oddílu

V současné době má JMJ Jachetní oddíl Staré Splavy přes 140 aktivních členů. Hlavní část stále tvoří závodníci bojující v hodnocení českých jachetních oddílů o místa v první pětce. Každoročně se na výročních schůzích mohou členové pokochat nejednou českou mistrovskou medailí našich závodníků.
S otevřením hranic začali závodníci klubu vyjíždět v hojné míře na významné zahraniční závody Mistrovství světa a Evropy. Na hladině malého Máchova jezera spodivem vyrůstají úspěšní námořní jachtaři uplatňující své zkušenosti na Severním i Středozemním moři.
Pod vedením předsedy Ladislava Mendíka jachtklub nadále zvelebuje své zázemí pro závodníky i členy na odpočinku, provozuje ubytování na pokojích nové klubovny a půjčovnu plavidel. Do roka pořádá řadu celorepublikových závodů v lodních třídách Pirát, Star, Cadet, 420 i windsurfů.

Napsat komentář