Kamera 01

Kamera na jezero | Kamera do zátoky

Snímek se automaticky aktualizuje každých 90 sekund, pokud je kamera online.